csen

Objevte královskou cestu ke svému nevědomí.   Moudrost těla

Jakým způsobem koučuji?

Proces každého koučování stojí na třech základních principech:

  • podporující vztah dávající bezpečí
  • variabilní repertoár dovedností, pomáhající koučovanému v hledání vlastní cesty
  • etický princip: koučování vede v konečném důsledku k osobním ziskům koučovaného

Mým nejoblíbenějším tématem v psychologii je vztah mysli a těla. Moudrost těla a kultivace všímavosti je úspěšně využitelná při koučování. Proto můžete zažít při setkání se mnou proces jako při praxi businessfocusingu, aniž byste tuto metodu museli nacvičovat.

Pojímám koučování jako proces oboustranné kreativity. Můžeme využít rozmanité psychologické prostředky: nejen rozhovor dle schématu GROW, ale práci s tělem, monodrama, imaginaci, práci se sny apod. Využití takových prostředků je založeno vždy na jasné dohodě mezi koučem a koučovaným.

Při procesu koučování podporuji transpersonální a spirituální tendence klienta.