csen

Objevte královskou cestu ke svému nevědomí.   Moudrost těla

Bubnování a naslouchání

  • Jak oslovit své skryté potencionality?
  • Jak dokázat pomoci druhému s jeho osobním rozvojem?
  • Je možné současně se osobně rozvíjet a přitom kultivovat mezilidské vztahy?

Překonávání vlastních bloků a vytváření podmínek pro vývoj druhých je náplní netradičního kurzu sebepoznávání.

Setkání s druhou bytostí je vždy výzva k růstu. Setkání se může odehrát v různých rolích a může mít spoustu podob. Setkání mohou být zdánlivě náhodná jako v našem kurzu, ale mohou proběhnout mezi nadřízeným a podřízeným, při obchodním jednání. Prakticky kdekoliv. Stačí být připraven.

V netradičním kurzu se pomocí šamanských cest za doprovodu bubnů seznámíte s méně uvědomovanými aspekty komunikace. Objevíte vlastní skryté komunikační dovedností. V akci si vyzkoušíte vlastní dovednosti naslouchání. Ověříte si své schopnosti empatie. Dokážete vytvořit atmosféru pro obohacující mezilidské setkání. V průběhu školení získají účastníci zpětnou vazbu ke svému komunikačnímu stylu a načerpají jedinečnou inspiraci pro vlastní rozvoj.


Pro firemní vzdělávání nabízíme variantu v rozsahu dvou školících dnů.